EPIDASD, 599 gener

Inkluderer alle gener/syndromer fra Childhood Epilepsi -panelet, Brain Malformation og Progressive Myoclonic Epilepsi -panelet samt kendte gener til intellektuel handicap og autismespektrumforstyrrelser.

Childhood Epilepsy, 110 gener

æsafælakæflakædl.,c vlkamlkmdæalmæaølsdsølaslasmclælamlAÆMSL KMDÆSMA LÆMØAMFA ÆMDMA ldmøpakdfælm losmpsmdv æsafælakæflakædl.,cvlkamlkmdæalmæaølsdsølaslasmclælamlAÆMSL KMDÆSMA LÆMØAMFA ÆMDMA ldmøpakdfælm losmpsmdv